Quyền của người nộp thuếCâu hỏi 1. Ở địa phương tôi cư trú, cơ quan thuế tổ chức tuyên truyền về pháp luật thuế bằng rất nhiều hình thức, trong đó có băng rôn với dòng chữ “Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân”.  Tôi xin hỏi, người nộp thuế có quyền gì?