Thời hạn đăng ký thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?

Hỏi:   Anh P là đối tượng đăng ký thuế thu nhập cá nhân. Anh P muốn biết pháp luật quy định về thời hạn đăng ký thuế thu nhập cá nhân n...

Hỏi đáp quy định về đối tượng đăng ký thuế

Hỏi:   Đối tượng đăng ký thuế được Luật quản lý thuế năm 2006 quy định như thế nào? Trả lời: Điều 21 Luật quản lý thuế năm 2006...

Hỏi đáp quy định về điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hỏi: Chúng tôi đang có ý định thành lập tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Xin hỏi, Luật quản lý thuế quy định điều kiện hàn...

Hỏi đáp về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hỏi: Đề nghị cho biết tổ chức nào là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế? Tổ chức này có các quyền và nghĩa vụ gì? Trả lời...

Quyền của cơ quan quản lý thuế được quy định như thế nào?

Hỏi: Theo quy định của Luật quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế có các quyền hạn gì? Trả lời: Điều 9 Luật quản lý thuế năm 2006 và K...

Hỏi đáp về cơ quan quản lý thuế

Hỏi: Cơ quan nào là cơ quan quản lý thuế? Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế được Luật quản lý thuế quy định như thế nào? Trả lời: ...

Người nộp thuế có những nghĩa vụ gì?

Hỏi: Tôi thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Xin hỏi, với tư cách là người nộp thuế, tôi có các nghĩa vụ gì? Trả lời: Điều 7...

Hỏi đáp về quyền của người nộp thuế

Hỏi: Ở địa phương tôi cư trú, cơ quan thuế tổ chức tuyên truyền về pháp luật thuế bằng rất nhiều hình thức, trong đó có băng rôn với dò...

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

Tạo đột phá trong quản lý thuế trong năm 2014

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam vừa ký ban hành Quyết định số 99/QĐ-TCT về Kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014, trong đó tập ...

Một số bổ sung của Thông tư số 205/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam với các nước và vùng lãnh thổ

Ngày 24/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 205/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa v...

Các chính sách mới về Thuế - Phí - Lệ phí có hiệu lực tháng 03/2014

Thêm nhiều Thông tư, Nghị định và Quyết định được ban hành và bắt đầu có hiệu lực vào tháng 3/2014 nhằm đề ra những quy định, chính sách mớ...

Quy định mới về xử lý hình sự tội trốn thuế tại khoản 3 Điều 161 của Bộ luật hình sự

Vừa qua, Thông tư số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC được ban hành để hướng dẫn chi tiết trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác tron...

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Bộ Tài chính ban hành  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ s...

Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 420/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý th...

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết đ...

Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Lu...

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi,...

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

Công văn số 3069/TCHQ-KTTT ngày 02/07/2008 của Tổng cục hải quan về việc thực hiện Luật Quản lý thuế

Tổng cục hải quan ban hành Công văn số 3069/TCHQ-KTTT ngày 02/07/2008 về việc thực hiện Luật Quản lý thuế.

Công văn số 648/TCT-CS ngày 30/01/2008 của Tổng cục thuế về việc áp dụng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hộ kinh doanh

Tổng cục thuế ban hành Công văn số 648/TCT-CS ngày 30/01/2008 về việc áp dụng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hộ kinh doan...

Công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật Quản lý thuế

Bộ Tài chính  ban hành Công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 về việc thực hiện Luật Quản lý thuế.do