Hỏi đáp quy định về điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hỏi:
Chúng tôi đang có ý định thành lập tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Xin hỏi, Luật quản lý thuế quy định điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế như thế nào?

Trả lời:
Khoản 4 Điều 20 Luật quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau:
1. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có bằng cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật và đã có thời gian làm việc từ hai năm trở lên trong các lĩnh vực này; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.