Tạo đột phá trong quản lý thuế trong năm 2014

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam vừa ký ban hành Quyết định số 99/QĐ-TCT về Kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014, trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ chính là: Cải cách thể chế chính sách thuế và quản lý thuế.

Trước đó, chia sẻ với báo giới tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2013 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho rằng, trong năm 2014, Tổng cục Thuế xác định thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đảm bảo vượt tối thiểu 5% dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao cho cơ quan thuế quản lý (dự toán pháp lệnh năm 2014 là 624.200 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 85.200 tỷ đồng; thu nội địa là 539.000 tỷ đồng).


Đồng thời, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng tưởng cao hơn năm 2013.

Do vậy, trong Kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014, một trong những nhiệm vụ mà ngành Thuế đặt ra về thể chế chính sách thuế là đẩy mạnh hoàn thiện thể chế thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội ban hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp; Thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán thuế nội địa.

Trong năm 2013, cơ quan Thuế từ Trung ương đến địa phương đã nghiêm túc chấp hành, theo đó việc xây dựng các văn bản về chính sách, chế độ phải tiếp cận theo hướng đơn giản hóa, chú trọng việc rà soát để xóa bỏ các thủ tục rườm rà, phức tạp hoặc trùng lắp nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế; đồng thời góp phần tiết kiệm được chi phí và nguồn lực trong quản lý của cơ quan Thuế.

Kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014 cũng đặt ra nhiệm vụ về quản lý thuế. Theo đó, ngành Thuế sẽ xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý đăng ký, khai, nộp, hoàn thuế và kế toán thuế trên cơ sở triển khai mở rộng dịch vụ điện tử, tạo thuận lợi và giảm thời gian của người nộp thuế.

Cơ quan Thuế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế qua mạng Internet; mở rộng hệ thống nhận tờ khai thuế qua mạng và khai thuế trực tuyến cho doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp với ngân hàng thương mại để thực hiện thu nộp thuế điện tử; thí điểm nộp thuế và hoàn thuế thông qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại và triển khai thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa; cùng lúc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế.

Nhìn lại năm 2013 là năm tiếp tục đánh dấu những bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hoá công tác quản lý thuế. Nếu như năm 2012 công tác kê khai thuế qua mạng Internet triển khai được 50 tỉnh, thành phố, thì đến hết năm 2013 đã triển khai rộng khắp tại 63 tỉnh, thành phố với hơn 293.000 doanh nghiệp tham gia, với tổng số tờ khai thuế đã tiếp nhận và xử lý là 7,6 triệu tờ. Đẩy mạnh việc thu thuế qua hệ thống 14 ngân hàng thương mại (Vietinbank, Vietcombank, Agribank, VIB, Maritimebank, VP Bank, Lienviet Bank, Ocean Bank, MHB...), qua đó đã thực hiện thu nộp đối với 60% người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, với số tiền thu được đạt gần 80% trong tổng thu ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) lần đầu tiên triển khai thí điểm phương thức nộp thuế điện tử, thực hiện nâng cao một bước cải cách, hiện đại hoá công nghệ quản lý thuế. Qua đó, tạo điều kiện cho người nộp thuế có thể nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào, thời gian nào với điều kiện chỉ cần kết nối Internet, mở ra tiện ích giúp rút ngắn thời gian giao dịch thuế, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế.
Theo TCTC