Hồ sơ đăng kí thuế gồm những giấy tờ gì?

Hỏi:

Tôi có một cửa hàng kinh doanh vải và quần áo. Nay tôi muốn đăng ký thuế cho cửa hàng. Xin hỏi, khi đăng ký thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm các giấy tờ gì?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 23 Luật quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định về hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm:
1. Tờ khai đăng ký thuế;
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

(Trường hợp của ông/bà là nộp bản sao Giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể).